Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Yan etkiler; ödem, albasmas (flushing yorgunluk, aritmiler, periferik nöropati, tremor, vertigo, itahszlk, konstipasyon, dispepsi, allerjik reaksiyonlar, norvasc 10 mg artralji, adele kramplar, miyalji, seksüel disfonksiyon, uykusuzluk, anksiete, dispne, norvasc 10 mg görme bozulmas, diplopi, konjunktivit, sk idrar, noktüri, hiperglisemi, lökopeni, tombositopeni, purpura.